Folktandvården Gävleborg AB

Regionfullmäktige utser 7 st ledamöter till bolagets styrelse, därav en ordförande och en vice ordförande. Även 2 st revisorer och 2 st revisorsersättare utses av regionfullmäktige.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Dangardt Marie-Louise s Ombud 1
Stenvard Patrik m Ombudsersättare 2
Gustafsson Barry s Ordförande 3
Holmestig Erik c Vice ordförande 4
Frestadius Marie s Ledamot 5
Olsson Hans m Ledamot 6
Cavallin Tommy v Ledamot 7
Röjd Fredrik svg Ledamot 8
Carlsson Richard sd Ledamot 9
Sandberg Sture s Revisor 10
Carlén Rosalie kd Revisor 11
Jonsson Ingrid svg Revisorsersättare 12
Hedlund Roger sd Revisorsersättare 13