Region Gävleborg - förtroendevalda

Förvaltningsrätten i Falun

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 36 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Förvaltningsrätten entledigar nämndeman.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (30 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Elfving Anéa S Nämndeman 1
Vakant S Nämndeman 2
Åhlander Lena S Nämndeman 3
Nordlinder Jan S Nämndeman 4
Gehlin Heléna S Nämndeman 5
Lindahl Anna S Nämndeman 6
Ivarsson Ylva S Nämndeman 7
Grip Peter S Nämndeman 8
Hellström Hans S Nämndeman 9
Söderberg Ove S Nämndeman 10
Eriksson Solveig M Nämndeman 11
Bergman Christer M Nämndeman 12
Bodén Rut M Nämndeman 13
Bengtsson Anders M Nämndeman 14
Netsö Ellinor SD Nämndeman 15
Åström Anna-Karin SD Nämndeman 16
Samuelsson Katja SD Nämndeman 17
Eriksson Martin C Nämndeman 18
Olsson Björk Lina C Nämndeman 19
Persson Marianne C Nämndeman 20
Johansson Maritha V Nämndeman 21
Vestin Ove V Nämndeman 22
Söderlund Margareth V Nämndeman 23
Brandt Anna SVG Nämndeman 24
Nord Tony SVG Nämndeman 25
Eriksson Bertil KD Nämndeman 26
Jägare Rolf L Nämndeman 27
Didricksson Daniel L Nämndeman 28
Nilsson Jan MP Nämndeman 29
Stjernström Agneta SD Nämndeman 30