Förvaltningsrätten i Falun

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 36 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Förvaltningsrätten entledigar nämndeman.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (30 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Elfving Anéa s Nämndeman 1
Valdemarsson Marianne s Nämndeman 2
Åhlander Lena s Nämndeman 3
Nordlinder Jan s Nämndeman 4
Willing Britt-Inger s Nämndeman 5
Lindahl Anna s Nämndeman 6
Ivarsson Ylva s Nämndeman 7
Grip Peter s Nämndeman 8
Hellström Hans s Nämndeman 9
Söderberg Ove s Nämndeman 10
Eriksson Solveig m Nämndeman 11
Bergman Christer m Nämndeman 12
Bodén Rut m Nämndeman 13
Bengtsson Anders m Nämndeman 14
Netsö Ellinor sd Nämndeman 15
Åström Anna-Karin sd Nämndeman 16
Samuelsson Katja sd Nämndeman 17
Eriksson Martin c Nämndeman 18
Olsson Björk Lina c Nämndeman 19
Persson Marianne c Nämndeman 20
Johansson Maritha v Nämndeman 21
Vestin Ove v Nämndeman 22
Söderlund Margareth v Nämndeman 23
Brandt Anna svg Nämndeman 24
Vakant svg Nämndeman 25
Eriksson Bertil kd Nämndeman 26
Jägare Rolf l Nämndeman 27
Didricksson Daniel l Nämndeman 28
Nilsson Jan mp Nämndeman 29
Stjernström Agneta sd Nämndeman 30