Region Gävleborg - förtroendevalda

Regionstyrelsen (2 st)

Namn
Regionstyrelsen
Regionråd, majoritet + opposition