Region Gävleborg - förtroendevalda

Europeiska regionala organisationer (13 st)

Europeiska regionala organisationer som Region Gävleborg är medlem i.

Namn
Assembly of European Regions General Assembly
Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling
Assembly of European Regions kommitté 3 - Kulturfrågor
Botniska korridoren
Central Sweden ägarråd
CPMR General Assembly
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly
CPMR Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för Energi
CPMR Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för infrastruktur/transport
CPMR Arbetsgrupp för klimat
CPMR Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för Maritima frågor
European Cities Aigainst Drugs, samarbetsorg.
Mellersta Östersjön (Central Baltic-progr)