Region Gävleborg - förtroendevalda

Nämndemän - Domstolar (5 st)

Namn
Hovrätten för Nedre Norrland
Förvaltningsrätten i Falun
Kammarrätten i Sundsvall
Jurymän 1:a Gruppen för Tryckfrihetsmål - Gävle Tingsrätt
Jurymän 2:a Gruppen för Tryckfrihetsmål - Gävle Tingsrätt