Region Gävleborg - förtroendevalda

Socialdemokraterna (S)