Region Gävleborg - förtroendevalda

Fredrik Åberg Jönsson (v)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
fredrik.aberg.jonsson@regiongavleborg.se

Bild på Fredrik Åberg Jönsson

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
BIMS AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
BIMS Kommanditbolag Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för infrastruktur/transport Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hållbarhetsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Ostkustbanan 2015 AB Ombud 2019-02-27 - 2022-12-31
Personalutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd, majoritet + opposition Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samtrafiken AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31