Region Gävleborg - förtroendevalda

Carina Ericsson (l)

Kontaktinformation

E-post:
carina.ericsson@regiongavleborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kammarrätten i Sundsvall Nämndeman 2020-01-01 - 2023-12-31
Patientnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ersättare Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14