Region Gävleborg - förtroendevalda

Ulf Stridsberg (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Viltförvaltningsdelegationen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31