Region Gävleborg - förtroendevalda

Gun Lundberg (m)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Patientnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31