Region Gävleborg - förtroendevalda

Jan Lahenkorva (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
jan.lahenkorva@regiongavleborg.se

Bild på Jan Lahenkorva

Uppdrag (22 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botniska korridoren Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för Maritima frågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Demokratiberedning Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets-, miljö- och teknikutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Bergslaget Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige Ledamot 2022-01-01 - 2023-03-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ombud 2022-01-01 - 2022-12-31
Norrsken AB Ombud 2020-04-20 - 2022-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalutskott Vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Gävleborg Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Tåg i Bergslagen Ombudsersättare 2022-01-01 - 2022-12-31