Region Gävleborg - förtroendevalda

Tommy Berger (s)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
tommy.berger@regiongavleborg.se

Bild på Tommy Berger

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Ledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd, majoritet + opposition Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Gävleborg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Svensk Kollektivtrafik - årsstämma Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tåg i Bergslagen Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31