Region Gävleborg - förtroendevalda

Eva Lindberg (s)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Bild på Eva Lindberg

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
Almi Företagspartner GävleDala AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Almi Företagspartner GävleDala AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Almi Invest AB - Norra Mellansveriges styrelse Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Assembly of European Regions General Assembly Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Botniska korridoren Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet till Tillväxtverket Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Future Position X Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Inera AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Mellersta Östersjön (Central Baltic-progr) Ledamot 2015-01-15 - 2020-12-31
Movexum AB Ledamot 2019-06-01 - 2020-05-31
Ostkustbanan 2015 AB Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd, majoritet + opposition Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Norrlandsfonden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tåg i Bergslagen Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31