Region Gävleborg - förtroendevalda

Jennie Forsblom (kd)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
jennie.forsblom@regiongavleborg.se

Bild på Jennie Forsblom

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Assembly of European Regions kommitté 3 - Kulturfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Coompanion Gävleborg Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsovalsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd, majoritet + opposition Regionråd opposition 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Sveriges Ekokommuner Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31