Region Gävleborg - förtroendevalda

Majvor Westberg-Jönsson (s)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Viltförvaltningsdelegationen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31