Region Gävleborg - förtroendevalda

Jan Lahenkorva (s)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
jan.lahenkorva@regiongavleborg.se

Bild på Jan Lahenkorva

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Botniska korridoren Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR Baltic Sea Commission General Assembly Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
CPMR Baltic Sea Commission/Arbetsgrupp för Maritima frågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Demokratiberedning Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets-, miljö- och teknikutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hållbarhetsnämnd 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Bergslaget Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd, majoritet + opposition Regionråd majoritet 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31