Region Gävleborg - förtroendevalda

Kerstin Monk (mp)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31