Region Gävleborg - förtroendevalda

Ulf Stridsberg (v)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Viltförvaltningsdelegationen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31