Region Gävleborg - förtroendevalda

Patrik Stenvard (m)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
patrik.stenvard@regiongavleborg.se

Bild på Patrik Stenvard

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighets-, miljö- och teknikutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Forum för regional hållbar tillväxt och attraktivitet till Tillväxtverket Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsovalsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Inera AB Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Mellersta Östersjön (Central Baltic-progr) Ersättare 2015-02-25 - 2020-12-31
Movexum AB Ombudsersättare 2019-06-01 - 2020-05-31
Ostkustbanan 2015 AB Ombudsersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd, majoritet + opposition Regionråd opposition 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31