Region Gävleborg - förtroendevalda

Alf Persson (m)

Kontaktinformation

E-post:
alf.persson@regiongavleborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Demokratiberedning Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Hållbarhetsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Intresseföreningen Bergslaget Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Movexum AB Ledamot 2019-06-01 - 2020-05-31
Regionfullmäktige, ersättare 1:a ersättare 2019-03-22 - 2022-10-14