Region Gävleborg - förtroendevalda

Ingegerd Bredberg (l)