Region Gävleborg - förtroendevalda

Bengt Samuelsson (mp)

Kontaktinformation

E-post:
bengt.samuelsson@regiongavleborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Coompanion Gävleborg Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Demokratiberedning Ledamot 2019-06-04 - 2022-12-31
Kultur- och kompetensnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige, ersättare 1:a ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14