Region Gävleborg - förtroendevalda

Gävleborgs Läns Teaterförening

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser en ledamot.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Pallin Andy Sjukvårdspartiet Gävleborg Ledamot 1