Region Gävleborg - förtroendevalda

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Nämnder

Utskott

Utskott är ett beredande organ under/till regionstyrelsen

Helägda bolag

Av Region Gävleborg helägda bolag

Nämndemän/jurymän - Domstolar

Europeiska regionala organisationer

Europeiska regionala organisationer som Region Gävleborg är medlem i.

Politiska sekreterare

Övriga

Partier