Region Gävleborg - förtroendevalda

Regionfullmäktiges valberedning

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Regionfullmäktige utser 9 st ledamöter och 9 st personliga ersättare varav en ordförande och en vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier