Region Gävleborg - förtroendevalda

Vänsterpartiet (V)

Antal personer (26 st)

Efternamn Förnamn
Ahlberg Christina
Hebert Max
Åberg Jönsson Fredrik
Persson Susan K
Alvarsson Ida
Eidhagen Gabriella
Bekir Zaradesht
Halfvars Carina
Andersson Lars B
Langeborg Lars-Göran
Modée Petra
Johansson Maritha
Sjöström Kristina
Wennergren Emel
Vestin Ove
Rutanen Kirsi
Norberg Alf
Eidhagen Alexander
Vestin Anna-Lena
Söderlund Margareth
Andersson Ulla
Oscarsson Yvonne
Lindroth Maria
Näsberg Anita
Larsson Anton
Akram Siza