Region Gävleborg - förtroendevalda

Magnus Svensson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
magnus.svensson@regiongavleborg.se

Bild på Magnus Svensson

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2027-12-31
Regionfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd opposition 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Hälsovalsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31