Region Gävleborg - förtroendevalda

Alexander Hägg (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-841 85 15 (mobil)

E-post:
alexander.hagg@regiongavleborg.se

Bild på Alexander Hägg

Uppdrag (16 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Tåg i Bergslagen Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Svensk kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samtrafiken AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionfullmäktiges valberedning Vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Länets Funktionsrättsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Mälardalsrådet - godstransportråd Ledamot 2023-04-04 2026-12-31
Norrsken AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
AB Transitio Representant 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd majoritet 2023-01-01 2026-12-31
Hållbarhetsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Botniska korridoren Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige Ledamot 2023-01-01 2026-10-01
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ombud 2023-01-01 2026-12-31
AB Transitio Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Svensk Kollektivtrafik - årsstämma Ombud 2023-01-01 2026-12-31