Region Gävleborg - förtroendevalda

Lena Emanuelsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
lena.emanuelsson@regiongavleborg.se

Bild på Lena Emanuelsson

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hälso- och sjukvårdsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd majoritet 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2023-01-09 2026-10-14
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ledamot 2023-01-01 2026-12-31