Region Gävleborg - förtroendevalda

Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 9 st ledamöter, 9 st ersättare, 2 st revisorer och 2 st revisorsersättare. Folkteaterns styrelse utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier