Region Gävleborg - förtroendevalda

Birgittha Bjerkén (M)

Kontaktinformation

E-post:
birgittha.bjerken@regiongavleborg.se

Bild på Birgittha Bjerkén

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Fastighets-, miljö- och teknikutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Patientnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14