Region Gävleborg - förtroendevalda

Patientnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 7 st ledamöter och 7 st ersättare varav en ordförande och en vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier