Region Gävleborg - förtroendevalda

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 3 ledamöter, 3 st ersättare, en revisor och en revisorsersättare.

Länkar:
Valbarhetskriterier