Region Gävleborg - förtroendevalda

Förvaltningsrätten i Falun

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31

Regionfullmäktige utser 36 st nämndemän. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Förvaltningsrätten entledigar nämndeman.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (30 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Elfving Anéa Socialdemokraterna Nämndeman 1
Frestadius Marie Socialdemokraterna Nämndeman 2
Ålander Lena Socialdemokraterna Nämndeman 3
Nordlinder Jan Socialdemokraterna Nämndeman 4
Gelin Heléna Socialdemokraterna Nämndeman 5
Hanning Morgan Socialdemokraterna Nämndeman 6
Ivarsson Ylva Socialdemokraterna Nämndeman 7
Grip Peter Socialdemokraterna Nämndeman 8
Hellström Hans Socialdemokraterna Nämndeman 9
Söderberg Ove Socialdemokraterna Nämndeman 10
Eriksson Klara Solveig Moderata samlingspartiet Nämndeman 11
Bergman Christer Moderata samlingspartiet Nämndeman 12
Bodén Rut Moderata samlingspartiet Nämndeman 13
Hammarberg Pernilla Moderata samlingspartiet Nämndeman 14
Netsö Ellinor Sverigedemokraterna Nämndeman 15
Åström Anna-Karin Sverigedemokraterna Nämndeman 16
Yttergren Sabina Sverigedemokraterna Nämndeman 17
Stjernström Agneta Sverigedemokraterna Nämndeman 18
Eriksson Martin Centerpartiet Nämndeman 19
Schenström Lena Centerpartiet Nämndeman 20
Persson Marianne Centerpartiet Nämndeman 21
Johansson Marita Vänsterpartiet Nämndeman 22
Vestin Ove Vänsterpartiet Nämndeman 23
Söderlund Margareth Vänsterpartiet Nämndeman 24
Brandt Anna Sjukvårdspartiet Gävleborg Nämndeman 25
Nord Tony Sjukvårdspartiet Gävleborg Nämndeman 26
Eriksson Bertil Kristdemokraterna Nämndeman 27
Jägare Rolf Liberalerna Nämndeman 28
Didricksson Daniel - Nämndeman 29
Nilsson Jan Miljöpartiet de gröna Nämndeman 30