Region Gävleborg - förtroendevalda

Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 5 st ledamöter, en revisor och en revisorsersättare. Länsmuseets styrelse utser själva ordförande och vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Norberg Owe - Ordförande 1
Kolarby Mats Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Bogren Irene Socialdemokraterna Ledamot 3
Hedlund Roger Sverigedemokraterna Ledamot 4
Embretsén Stefan Sverigedemokraterna Ledamot 5
Molin Maria Moderata samlingspartiet Ledamot 6
Åberg Jönsson Fredrik Vänsterpartiet Revisor 7
Hamilton Eva-Karin Moderata samlingspartiet Revisorsersättare 8