Region Gävleborg - förtroendevalda

Movexum AB

Mandatperiod: 2023-05-11 - 2027-05-30

Mandatperiod 2020-06-02--2023-06-15. Ombud och ombudsersättare är valda t o m 2022-12-31.