Region Gävleborg - förtroendevalda

Marie-Louise Dangardt (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
marie-louise.dangardt@regiongavleborg.se

Bild på Marie-Louise Dangardt

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd opposition 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och kompetensnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Utvecklingsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Folktandvården Gävleborg AB Ombudsersättare 2023-05-05 2026-12-31
Movexum AB Ombudsersättare 2023-05-11 2026-05-30
AB Transitio Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Inera AB Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Länets Funktionsrättsråd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2027-12-31
Tåg i Bergslagen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31