Region Gävleborg - förtroendevalda

Kultur- och kompetensnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser 13 st ledamöter och 13 st ersättare varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Länkar:
Valbarhetskriterier