Region Gävleborg - förtroendevalda

Thomas Norrman (SD)

Kontaktinformation

E-post:
thomas.norrman@regiongavleborg.se

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Tåg i Bergslagen Ersättare 2023-06-13 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-06-01 2026-12-31
BIMS Kommanditbolag Ombud 2023-06-13 2026-12-31
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ledamot 2023-06-13 2026-12-31
AB Transitio Representantersättare 2023-06-13 2026-12-31
Mälardalsrådet - styrgrupp Ledamot 2023-05-30 2026-12-31
Regionråd Regionråd majoritet 2023-06-01 2026-12-31
Norrsken AB Ombud 2023-06-13 2026-12-31
Hållbarhetsnämnd Ledamot 2023-06-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2023-06-01 2026-12-31
Demokratiberedning Ordförande 2023-06-01 2026-12-31
Kultur- och kompetensnämnd Ledamot 2023-03-30 2026-12-31
BIMS AB Ombud 2023-06-13 2026-12-31
Hälsovalsutskott Vice ordförande 2023-06-13 2026-12-31
Regionfullmäktige, ersättare Ersättare 2022-10-15 2026-10-14