Region Gävleborg - förtroendevalda

Demokratiberedning

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser en ledamot från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige med personlig ersättare (9 + 9). Ordförande och vice ordförande utses bland ordinarie ledamöter i beredningen.

Länkar:
Valbarhetskriterier