Region Gävleborg - förtroendevalda

Jonas Rask Samuelsson (C)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2023-02-01 2026-12-31
Kultur- och kompetensnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ersättare Ersättare 2022-10-15 2026-10-14