Region Gävleborg - förtroendevalda

Folktandvården Gävleborg AB

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2023-05-04

Regionfullmäktige utser 7 st ledamöter till bolagets styrelse, därav en ordförande och en vice ordförande. Även 2 st revisorer och 2 st revisorsersättare utses av regionfullmäktige.

Länkar:
Valbarhetskriterier