Region Gävleborg - förtroendevalda

Eva Lindberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Bild på Eva Lindberg

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Regionråd Regionråd opposition 2023-01-01 2026-12-31
Kommuninvest ek. för. årsstämma Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Movexum AB Ledamot 2023-05-11 2026-05-30
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Utvecklingsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Almi Företagspartner GävleDala AB Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Norrlandsfonden Nominerad 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regional Innovationsnod Norra Hälsingland Ledamot 2023-01-01 2026-12-31