Region Gävleborg - förtroendevalda

Anna Sundberg (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
anna.e.sundberg@regiongavleborg.se

Bild på Anna Sundberg

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Fastighets-, miljö- och teknikutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd majoritet 2023-01-01 2026-12-31
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2027-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Utvecklingsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Movexum AB Ombud 2023-05-11 2026-05-30
Regionstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Ostkustbanan 2015 AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31