Region Gävleborg - förtroendevalda

Ostkustbanan 2015 AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sundberg Anna Sverigedemokraterna Ledamot 1
Stenvard Patrik Moderata samlingspartiet Ombud 2
Lahenkorva Jan Socialdemokraterna Ombudsersättare 3