Region Gävleborg - förtroendevalda

Jan Lahenkorva (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

E-post:
jan.lahenkorva@regiongavleborg.se

Bild på Jan Lahenkorva

Uppdrag (21 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
BIMS AB Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd opposition 2023-01-01 2026-12-31
Norrsken AB Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samverkansnämnden Mellansverige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Tåg i Bergslagen Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Ostkustbanan 2015 AB Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Svensk Kollektivtrafik - årsstämma Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige Ersättare 2023-01-01 2026-10-01
Samordningsförbundet Gävleborg Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Hälso- och sjukvårdsnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Länets Funktionsrättsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
BIMS Kommanditbolag Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samtrafiken AB Ombudsersättare 2023-01-01 2026-12-31