Region Gävleborg - förtroendevalda

Patrik Stenvard (M)

Kontaktinformation

Telefon:
026-15 40 00 (arbete)

Telefon:
070-307 44 62 (mobil)

E-post:
patrik.stenvard@regiongavleborg.se

Bild på Patrik Stenvard

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samverkansnämnden Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Ledamot 2023-01-01 2027-12-31
Utvecklingsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Almi Invest AB - Norra Mellansveriges styrelse Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Ostkustbanan 2015 AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommuninvest ek. för. årsstämma Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Hälsovalsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Region Gävleborgs Pensionärsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionfullmäktige, ledamöter Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Regionstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionråd Regionråd majoritet 2023-01-01 2026-12-31
Almi Företagspartner GävleDala AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31