Region Gävleborg - förtroendevalda

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktige utser en ledamot enligt hembygdsförbundets stadgar, § 7.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Embretsén Stefan Sverigedemokraterna Ledamot 1