Region Gävleborg - förtroendevalda

Almi Företagspartner GävleDala AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Kärnström Peter Socialdemokraterna Ledamot 1
Weider Peter Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Stenvard Patrik Moderata samlingspartiet Ombud 3
Lindberg Eva Socialdemokraterna Ombudsersättare 4
Hamilton Eva-Karin Moderata samlingspartiet Revisor 5