Region Gävleborg - förtroendevalda

Arkiv Gävleborg

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Region Gävleborg utser en ordinarie ledamot, en ersättare, en revisor och en revisorsersättare. Årsmötet väljer ordförande och två ytterligare revisorer med ersättare.

Länkar:
Valbarhetskriterier

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Brandt Anna Sjukvårdspartiet Gävleborg Ledamot 1
Öquist Anders Socialdemokraterna Ersättare 2
Ritola Petri Sverigedemokraterna Revisor 3
Åberg Jönsson Fredrik Vänsterpartiet Revisorsersättare 4